Gi lyd fra deg!
Vi vil at alle skal ha en Happy Workday. Våre møter er kostnadsfrie, og det finnes alltid en spesialist tilgjengelig i ditt område. Legg igjen din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt med deg!
Jeg er ikke en robot!
Du må godkjenne før du sender!
Jeg samtykker i at Rahmqvist kan administrere mine personopplysninger i samsvar med databeskyttelsesforordningen (GDPR). Jeg aksepterer også Rahmqvists retningslinjer for databeskyttelse
Takk [name], vi kontakter deg så snart som mulig.

Rahmqvist Code of Conduct

Rahmqvist-gruppen er forpliktet til å beskytte miljøet og opprettholde en bærekraftig forretningsmodell. Vårt engasjement innebærer systematisk arbeid med miljøstyringssystemer som innebærer å redusere miljøpåvirkningen fra våre operasjoner, produkter og prosesser. Dette gjelder fra produktidé, produksjon, leveranser og avhending.

Rahmqvist-gruppen har vedtatt denne etiske retningslinjen basert på FNs Global Compacts ti prinsipper utledet fra: Verdenserklæringen om menneskerettigheter, Den internasjonale arbeidsorganisasjonens erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen, Rio-erklæringen om miljø og utvikling, og FNs konvensjon mot korrupsjon.

Sammen med våre konsernpolicyer utgjør UN Global Compacts ti prinsipper grunnlaget for måten vi jobber på i Rahmqvist. Vi krever at ansatte, leverandører og forretningspartnere tar i bruk og handler i tråd med disse verdiene.

Sosiale praksiser på arbeidsplassen

Menneskerettigheter og diskriminering
Rahmqvist-gruppen gir like arbeidsmuligheter til alle individer uten hensyn til kjønn, rase, religion, alder, funksjonshemming, seksuell legning, nasjonalitet, sosial eller etnisk opprinnelse, politiske meninger eller andre egenskaper beskyttet av gjeldende lov.

Fysisk, psykologisk, seksuell og verbal trakassering mot noen kollega eller forretningspartner vil aldri bli tolerert.

Konvensjon 100 - Lik godtgjørelse
Konvensjon 111 – Diskriminering

Avskaffelse av barnearbeid

Rahmqvist-gruppen tolererer ikke mindreårig arbeidskraft eller noen former for slaveri eller praksis som ligner på slaveri eller tvangsarbeid av barn i vår virksomhet eller i virksomheten til noen leverandør eller annen partner som vi samarbeider med. Minimum ansettelsesalder er 15 år, eller lovlig alder for å arbeide i hvert av de aktuelle landene.

Konvensjon 138 - Minimumsalder
Konvensjon 182 – Verste former for barnearbeid

Avskaffelse av tvangsarbeid

Rahmqvist-gruppen tolererer ikke ulovlig eller tvangsarbeid i vår virksomhet eller i virksomheten til noen partnere som vi samarbeider med.

Konvensjon 29 - Tvangsarbeid
Konvensjon 105 - Avskaffelse av tvangsarbeid

Rettferdige ansettelsesforhold

Arbeidstimer, lønns- og ansettelsesvilkår skal være rettferdige og rimelige og hensiktsmessige i forhold til nasjonal praksis og forhold i hvert enkelt land.

Konvensjon 01 – Arbeidstimer
Konvensjon 31 – Minimumslønn

Foreningsfrihet

Alle ansatte skal stå fritt til å utøve retten til å danne, melde seg inn i og avstå fra å melde seg inn i fagforeninger eller lignende organisasjoner viet kollektive forhandlinger.

Konvensjon 87 - Foreningsfrihet og beskyttelse av retten til å organisere seg
Konvensjon 98 - Rett til å organisere seg og kollektive forhandlinger

Sikkerhet og helse

Det skal iverksettes tiltak for å forhindre ulykker og helseskader som oppstår som følge av, knyttet til eller oppstår under arbeidet, ved å minimere, så langt det er rimelig praktisk mulig, årsakene til farer som ligger i arbeidsmiljøet.

Konvensjon 155 – Sikkerhet og helse i arbeidsmiljøet

Forretningsmiljøpraksis

Produktmiljøsamsvar
Rahmqvist-grippen har som mål å anskaffe bærekraftige produkter ved å utelukke bruk av skadelige stoffer og følgelig velge materialer og komponenter med minst mulig miljøpåvirkning. Vårt mål er å svare på våre kunders forespørsler om produktoverholdelseskrav med løsninger som opprettholder juridiske EU-miljøforpliktelser.

Miljørisiko

Det skal gjøres innsats for å identifisere mulige miljørisikoer og iverksette hensiktsmessige tiltak for å kontrollere slike risikoer.

Kjemisk håndtering
Kjemikalier skal håndteres på en trygg måte for mennesker og miljø.

Energisparingsprogram for klimapåvirkning

Det skal gjøres innsats for å redusere utslipp av karbondioksid og klimagasser.

Ressursparingsprogram
Det skal arbeides for å minimere energiforbruket og redusere og gjenvinne avfall.

Anti-korrupsjonsprogram

Det skal gjøres en innsats mot alle former for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser. Korrupsjon kan ha mange former som varierer i alvorlighetsgrad, fra mindre bruk av innflytelse til institusjonalisert bestikkelse. Transparency Internationals definisjon av korrupsjon er "misbruk av betrodd makt for privat vinning". Dette kan bety ikke bare økonomisk gevinst, men også ikke-økonomiske fordeler.

Inspirere

Rahmqvist-gruppen har som mål å inspirere ansatte, kunder og leverandører til å ta i bruk og handle i tråd med Rahmqvists etiske retningslinjer for å kombinere det å drive en vellykket virksomhet i dag, med vårt ansvar for bevissthet og kontroll av miljøspørsmålene slik at vi bidrar til å overlevere en verden i balanse til fremtidige generasjoner.

Sweden 20230602

Jesper Rahmqvist

CEO

Denne hjemmesiden benytter cookies for at du skal få en bra opplevelse av hjemmesiden. Les mer
Ikke godkjenn
Godkjenn cookies